Rubrika Rozdělení trvalek podle velikosti a výšky

Vysoké trvalky

Obvykle dorůstají výšky 80 – 150 cm, některé z nich však lze ještě počítat mezi střední, jiné ale mohou být vysoké až přes dva metry. Vysoké trvalky se často rozrůstají i do šířky a během doby zaberou mnoho místa. Skupina vysokých trvalek zahrnuje celou řadu důležitých a všeobecně oblíbených druhů. Mnohé z nich potřebují několik let, než dorostou do své plné velikosti, zato pak obvykle vydrží na stanovišti velmi dlouho. Vysoké trvalky, zvláště ty, které se rozrůstají do šířky, je nutno dostatečně zásobovat vodou živinami, aby předčasně nezašly. Při nedostatku vláhy a živin může dojít ke zhnědnutí spodních listů nebo i k jejich opadání, a to trvalkám na kráse rozhodně nepřidá. V malých zahrádkách se mohou z vysokých trvalek využít pouze uvážlivě vybrané, mimořádně pěkné druhy...

Čti více

Středně vysoké trvalky

Do této skupiny jsou zahrnuty druhy a odrůdy, které dorůstají výšky 35 – 75 cm. I tady jsou zastoupeny četné trvalky, z nichž mnohé patří k nejkrásnějším a nenahraditelným perenám. Jsou vhodné do zahrad všech velikostí, mohou se používat ve velkých skupinách. Hodí se do pestrých květinových záhonů, k jehličnatým i listnatým dřevinám, některé z nich i k růžím nebo solitérně do trávníkových ploch. Mnohé z nich jsou oblíbenými květinami k řezu. Z obrovského výběru uvádíme alespoň tyto:

 

Bergénie – Bergenia

Boubelík – Platycodon grandiflorum

Brunnera macrophyla

Čechrava – Astilbe astiboides

                            – japonica

                            – chinensis...

Čti více

Nízké trvalky

Sem řadíme druhy nebo odrůdy, jejichž výška (bez květů) dosahuje 20 až 30 cm. Některé mají květy přisedlé, u jiných květní lodyhy vyrůstají vysoko nad listy. Většinou jsou vhodné k plošným výsadbám, na obruby záhonů, na okraje nebo do popředí volných výsadeb, ale i jako náhrada trávníku.

 

Čechrava – Astilbe chinensis, var. pumila

                            – simplicifolia

Čemeřice – Helleborus niger

                            – hybridus

Devaterník – helianthemum

Hlaváček – Adonis amurensis

                            – vernalis

Hvězdnice – Aster alpinus

Hvozdík – Dianthus plumarius

                            – deltoides

  ...

Čti více