Příspěvky se štítkem funkce zahrady

Obytná funkce

 

Obytná funkce zahrady spočívá především v tom, že se zde můžeme věnovat obdobným činnostem jako v bytě. Mohou si tady hrát děti, můžeme v ní posedět s knihou, přijímat návštěvy, stolovat apod. Zahrada nemá nahrazovat funkci bytu, ale má obytné funkce bytu rozšířit o nové možnosti. Ozvláštňuje bydlení něčím nenahraditelným, těžko napodobitelnými vjemy a dojmy. Tuto příjemnou atmosféru vytvářejí barvy, vůně, hra světel a stínů. Přitom je zahrada stále se měnícím obrazem, květiny i ostatní okrasné prvky se mění podle denních i ročních období. Budeme-li tedy posuzovat zahradu jako součást nebo rozšíření obydlí, budeme zcela jinak pohlížet na práci a náklady spojené s jejím vytvářením. V takové zahradě pak můžeme odpočívat, číst, studovat, jíst a dokonce i spát...

Čti více

Estetická funkce

Vhodné kombinace rostlinné zeleně a zahradních doplňků vyvolávají harmonickou a klidnou pohodu. Mají významný psychologický dopad na duševní stav člověka, a tím druhotně ovlivňují i jeho stav fyzický. Vlastní výtvarné řešení zahrady, její kompozice jsou tedy velmi důležité pro obnovu psychických i fyzických sil člověka. Proto dbáme na to, aby rostliny byly rozmístěny podle svých výtvarných vlastností, tj. tvarů a barev. Musí také ladit s doplňky a obytným stavením. Hlavně je třeba přizpůsobit zahradu okolní přírodě. Je dobré se učit od přírody, všímat si, které druhy rostlin se vyskytují v původních společenstvech, a podle toho se snažit kombinovat rostliny na zahradě. V přirozenosti bývá nejvíce krásy.
Také místo ur...

Čti více