Příspěvky se štítkem účinky světla

Hlavní estetické zákonitosti při tvorbě zahrady

Vše na zahradě má působit přirozeně; členění prostoru má mít logiku. Suchomilné rostliny nemají být u vodní plochy, skalka má být pokud možno na přirozeném svahu, ne na rovině a rostliny mají zakrývat nepěkný kout, nikoli výhled na hezkou partii zahrady apod.

Další významnou zásadou je přiměřenost. Velikost, tvar, barva i umístění jednotlivých prvků musí být úměrné účelu i prostředí a vůbec už nesmí působit rušivě. Nábytek na zahradě má být přiměřeně velký, pokud možno z přírodních materiálů; v menší zahrádce vysazujeme nižší dřeviny než v rozlehlé zahradě nebo v městském parku. Ornamentální záhon je zajímavý v parku, ale působí nepřiměřeně v menší zahradě.

Důležité je rovněž zachovat p...

Čti více