Rubrika Otázky zahradní architektury

Popínavky – renesance pergol a loubí

   clematis-plamenek-112Při pohledu do českých zahrad lze zaznamenat rostoucí trend popularity popínavých rostlin. Popínavé rostliny jsou v prvé řadě zajímavým a osvěžujícím ozdobným doplňkem do zahrady. Pomocí pnoucích rostlin se například zastiňují zahradní pergoly nebo zahradní altány. Také se prostřednictvím popínavých rostlin můžou zakrývat fasády domů, mohou se s nimi zakrývat chatky, balkony nebo terasy.

 

Druhy popínavých rostlin

clematis-plamenek-093Popínavých rostlin je celá řada druhů a můžeme je dělit podle rozličných kritérií a řadit do různých kategorií. Jedním z možných způsobů rozlišování pnoucích rostlin je jejich dělení podle způsobu růstu. Popínavé rostliny jsou buď samopnoucí nebo ovíjivé...

Čti více

Horizontální členění zahrady

Základem každé zahrady jsou rostliny – bez nich by prostě zahrada nebyla zahradou. Krásné zahradní prostředí je nemyslitelné bez rostlin okrasných. Mají také různé výšky a dávají tak zahradě i další rozměr: horizontálně je členěná do několika pater – koberec, dolní patro, střední patro a horní patro.

Koberec – to je trávníková plocha, bez níž si zahradu ani neumíme představit. Trávník vyvolává pocity klidu, pořádku, vyváženosti a sjednocuje všechna ostatní patra. Po založení zahrady se také projeví nejdříve jako okrasný prvek, protože ostatní patra, zejména střední a horní, se uplatní mnohem později. Při plánování zahrady také nejdříve rozvrhneme trávníkové plochy, které mají být v těsné blízkosti obydlí a všude jinde jako spojovací prvky...

Čti více

Změny zahrady v prostoru a čase

Zahrada se stále mění, rostlinné prvky se vyvíjejí, rozrůstají nebo zase mizí. Této neustálé proměně musíme tedy přizpůsobit zahradní výsadby i celé uspořádání prostoru. Vyvíjí se a mění užitková i okrasná zahrada. Užitek z ovocných stromů přichází až po několika letech, a proto mezidobí překleneme pěstováním drobného ovoce. V okrasné zahradě jsou hlavním problémem nově vysazené dřeviny, které jsou malé a nezaplňují prostor, který jsme pro ně určili. Než vyrostou, nahrazujeme je dočasnými výsadbami, které vytvoří jakousi „přechodnou“ krásu. Dočasné výsadby budeme postupně omezovat a odstraňovat podle rychlosti růstu dřevin...

Čti více

Estetické seskupování přírodních prvků

Přírodními prvky rozumíme především okrasné dřeviny, květiny a trávník, dále vodní plochy, potůčky a přepady, ale i živá zvířata. Půvab zahrady dokreslují zejména ptáci, kteří naší péči odvděčí nejen zpěvem, ale i vydatnou pomocí při hubení škůdců rostlin.

Krása všech přírodních prvků plně vynikne jen při jejich citlivé vzájemné kombinaci, i v jejich vztahu k celému okolí.

Okrasné rostliny můžeme kombinovat podle dvou základních výtvarných principů. První princip se opírá o obecné zásady estetické, druhý přihlíží k přirozenému výskytu rostlin v přírodě.

Nejčastěji seskupujeme rostliny podle obecných estetických pravidel – podle zásad harmonie a kontrastu, a to v barevnosti květů nebo olistění...

Čti více

Utváření terénu

Rozhodující pro nás bude, jaký pozemek máme k dispozici. Ideálním předpokladem pro založení krásné esteticky působící zahrady je výškově členitý terén. Na takovém pozemku najdeme více možností pro vytváření nerůznějších partií i na poměrně malé ploše. Členitý terén také umožňuje využít různých skupin rostlin s rozdílnými nároky na půdu, světlo a vláhu. Je dobře, má-li možnost hovořit do úpravy zahrady každý člen rodiny. Výsledkem však musí být rozumný kompromis, všichni se nakonec musí dohodnout, co půjde uskutečnit a co ne.

Pokud máme k dispozici rovný pozemek, můžeme tento „nedostatek“ do jisté míry opravit předěly a kulisami...

Čti více

Hlavní estetické zákonitosti při tvorbě zahrady

Vše na zahradě má působit přirozeně; členění prostoru má mít logiku. Suchomilné rostliny nemají být u vodní plochy, skalka má být pokud možno na přirozeném svahu, ne na rovině a rostliny mají zakrývat nepěkný kout, nikoli výhled na hezkou partii zahrady apod.

Další významnou zásadou je přiměřenost. Velikost, tvar, barva i umístění jednotlivých prvků musí být úměrné účelu i prostředí a vůbec už nesmí působit rušivě. Nábytek na zahradě má být přiměřeně velký, pokud možno z přírodních materiálů; v menší zahrádce vysazujeme nižší dřeviny než v rozlehlé zahradě nebo v městském parku. Ornamentální záhon je zajímavý v parku, ale působí nepřiměřeně v menší zahradě.

Důležité je rovněž zachovat p...

Čti více

Otázky zahradní architektury

Uspořádání zahrady a její funkčnost nejsou věcí stálou, ale procesem velmi dynamickým a proměnlivým. Zahrady v různých zemích i v různých obdobích jsou značně rozdílné, závislé na místě, člověku i celé společnosti, ale i na módě. Kde jsou výrazné sociální nerovnosti, projevují se tyto rozdíly nejen ve velikosti zahrad, ale i v jejich využívání.

Dnešní zahrady se dosti liší od zahrad z první poloviny tohoto století, kdy ve většině z nich převažovala především hospodářská a užitková funkce a estetické hledisko a obyvatelnost ustupovaly stranou. Dnes klademe větší důraz na krásu, estetiku a rekreační možnosti naší zahrady. Demokratizovalo se i rozdělení zahradních ploch mezi obyvatelstvo...

Čti více