Utváření terénu

Rozhodující pro nás bude, jaký pozemek máme k dispozici. Ideálním předpokladem pro založení krásné esteticky působící zahrady je výškově členitý terén. Na takovém pozemku najdeme více možností pro vytváření nerůznějších partií i na poměrně malé ploše. Členitý terén také umožňuje využít různých skupin rostlin s rozdílnými nároky na půdu, světlo a vláhu. Je dobře, má-li možnost hovořit do úpravy zahrady každý člen rodiny. Výsledkem však musí být rozumný kompromis, všichni se nakonec musí dohodnout, co půjde uskutečnit a co ne.

Pokud máme k dispozici rovný pozemek, můžeme tento „nedostatek“ do jisté míry opravit předěly a kulisami. Na rovném terénu velmi pěkně a přirozeně působí větší ucelené výsadby a trávníkové plochy, působivě se uplatní vodní hladina. Chceme-li rovný terén uměle zvlnit, pak se musíme vyvarovat neuvážených zásahů, jako je například uměle vytvořený kopeček se skalkou. Tím tedy estetický vzhled zahrady rozhodně nezlepšíme. Nejpřirozeněji působí, mají-li nové terénní útvary zjevně umělý charakter, například vyvýšená nebo naopak zapuštěná plocha zahradní terasy, snížená plocha trávníku pravidelného tvaru apod.

Štítky:  

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>