Příspěvky se štítkem Utváření terénu

Utváření terénu

Rozhodující pro nás bude, jaký pozemek máme k dispozici. Ideálním předpokladem pro založení krásné esteticky působící zahrady je výškově členitý terén. Na takovém pozemku najdeme více možností pro vytváření nerůznějších partií i na poměrně malé ploše. Členitý terén také umožňuje využít různých skupin rostlin s rozdílnými nároky na půdu, světlo a vláhu. Je dobře, má-li možnost hovořit do úpravy zahrady každý člen rodiny. Výsledkem však musí být rozumný kompromis, všichni se nakonec musí dohodnout, co půjde uskutečnit a co ne.

Pokud máme k dispozici rovný pozemek, můžeme tento „nedostatek“ do jisté míry opravit předěly a kulisami...

Čti více