Příspěvky se štítkem Estetika

Hlavní estetické zákonitosti při tvorbě zahrady

Vše na zahradě má působit přirozeně; členění prostoru má mít logiku. Suchomilné rostliny nemají být u vodní plochy, skalka má být pokud možno na přirozeném svahu, ne na rovině a rostliny mají zakrývat nepěkný kout, nikoli výhled na hezkou partii zahrady apod.

Další významnou zásadou je přiměřenost. Velikost, tvar, barva i umístění jednotlivých prvků musí být úměrné účelu i prostředí a vůbec už nesmí působit rušivě. Nábytek na zahradě má být přiměřeně velký, pokud možno z přírodních materiálů; v menší zahrádce vysazujeme nižší dřeviny než v rozlehlé zahradě nebo v městském parku. Ornamentální záhon je zajímavý v parku, ale působí nepřiměřeně v menší zahradě.

Důležité je rovněž zachovat p...

Čti více

Estetická funkce

Vhodné kombinace rostlinné zeleně a zahradních doplňků vyvolávají harmonickou a klidnou pohodu. Mají významný psychologický dopad na duševní stav člověka, a tím druhotně ovlivňují i jeho stav fyzický. Vlastní výtvarné řešení zahrady, její kompozice jsou tedy velmi důležité pro obnovu psychických i fyzických sil člověka. Proto dbáme na to, aby rostliny byly rozmístěny podle svých výtvarných vlastností, tj. tvarů a barev. Musí také ladit s doplňky a obytným stavením. Hlavně je třeba přizpůsobit zahradu okolní přírodě. Je dobré se učit od přírody, všímat si, které druhy rostlin se vyskytují v původních společenstvech, a podle toho se snažit kombinovat rostliny na zahradě. V přirozenosti bývá nejvíce krásy.
Také místo ur...

Čti více