Příspěvky se štítkem voda

Voda

Bez vody není života – pro rostliny to platí stejně jako pro všechny ostatní organismy. Každá rostlina potřebuje ke svému životu vodu jako přímou výživu. Kromě ní svými kořeny přijímá živiny ve formě roztoku, tj. rozpuštěné ve vodě. Voda také podmiňuje buněčné napětí v rostlinách, tzv. turgor. Při nedostatku vody se buněčné napětí snižuje, pletiva měknou, a to se projevuje vadnutím. Voda tvoří podstatnou část rostliny. Větve a listy obsahují 50 až 70 % vody, kořeny 60 až 80 %, dužnaté plody dokonce více než 85 %. Voda do rostliny proudí z půdy kořenovým vztlakem a stoupá až do listů, jimiž se částečně odpařuje do ovzduší. Část vody rostlina rozkládá na kyslík a vodík, které pak spotřebuje na stavbu svého těla...

Čti více

Hlavní estetické zákonitosti při tvorbě zahrady

Vše na zahradě má působit přirozeně; členění prostoru má mít logiku. Suchomilné rostliny nemají být u vodní plochy, skalka má být pokud možno na přirozeném svahu, ne na rovině a rostliny mají zakrývat nepěkný kout, nikoli výhled na hezkou partii zahrady apod.

Další významnou zásadou je přiměřenost. Velikost, tvar, barva i umístění jednotlivých prvků musí být úměrné účelu i prostředí a vůbec už nesmí působit rušivě. Nábytek na zahradě má být přiměřeně velký, pokud možno z přírodních materiálů; v menší zahrádce vysazujeme nižší dřeviny než v rozlehlé zahradě nebo v městském parku. Ornamentální záhon je zajímavý v parku, ale působí nepřiměřeně v menší zahradě.

Důležité je rovněž zachovat p...

Čti více