Rubrika Pěstování trvalek

Ochrana trvalek přes zimu

O trvalkách mluvíme sice jako o rostlinách mrazuvzdorných, nesmíme však zapomenout, že pocházejí z nejrůznějších klimatických podmínek, a proto jim někdy musíme pomoci přežít zimy, na jaké nejsou přizpůsobené a zvyklé. Některým škodí mráz, jiným zase zimní vlhko. Pro tyto druhy je nezbytná ochranná přikrývka, a pokud ji nemají, zajdou nebo budou na jaře silně poškozené. Dále je nutné chránit nové výsadby trvalek před jejich první zimou, a to i v případě, že jsme je vysazovali již na jaře.
Většina trvalek speciální přikrývku nepotřebuje. Vrstva sněhu jim za normální zimy obvykle stačí. Ovšem často se stává, že sněhu napadne málo, a pak může dojít při holomrazech k poškození rostlin...

Čti více

Seřezávání trvalek

Na podzim sestřihneme trvalky vždy až k zemi, a to hlavně na rabatech. Zároveň mezi trsy nakypříme půdu – bez seříznutí bychom se mezi ně ani nedostali. Ve volných trvalkových partiích můžeme ponechat ty druhy, které i po odkvětu působí esteticky a oživují zahradu, přes zimu dosti holou. Jejich krása vynikne zejména s pokryvem jinovatky nebo sněhovým popraškem. Ovšem necháváme pouze takové druhy, u nichž nehrozí nebezpečí nežádoucího vysemenění. Dekorativně působí např. popelivka (Ligularia), rudbekie (Rudbeckia fulgida), máčka (Eryngium), rozchodník (Sedum telephium), funkie (Hosta sieboldiana). Také většinu okrasných trav sestříháváme až na jaře, protože i v zimě zůstávají ozdobné.
I stálezelené druhy, jako je např...

Čti více

Odstraňování květenství

I ty nejkrásnější květy jednou odkvetou. Uvadlé a zasychající působí nepěkným dojmem a rozhodně nepřidají krásy naší zahrádce. Odkvetlé květy a květenství je třeba odstraňovat i z dalších důvodů.
Některé trvalky jako by si přímo říkaly o naši pomoc. Když jim odstříháme zbytky po odkvetlé kráse, záhy nasadí nová poupata a opět rozzáří záhon novou záplavou květů. Tak můžeme prodloužit dobu kvetení např. u plamenky (Phlox paniculata) janeby (Heliopsis), kokardy (Gaillardia) aj.
Včasným odstraněním květů podpoříme trvalky v jejich sklonu podruhé vykvést ještě v témže roce (remontovat). To se týká stračky ostrožky (Delphinium), vlčího bobu (Lupinus), upolínu (Trollius) aj.
Mnohé trvalky zdobí zahradu také svými listy...

Čti více

Ošetřování trvalek během vegetace

Ve srovnání s jinými skupinami zahradních rostlin jsou trvalky na ošetřování nenáročné. To ovšem neznamená, že se jim nemusíme věnovat vůbec – vyžadují však mnohem méně práce než například letničky. Výsadbu trvalek není nutno každoročně obnovovat a také vyžadují mnohem méně pletí, jsou-li vysázené na dobře připraveném a odpleveleném stanovišti. Některé druhy trvalek vytvářejí tak hustý a zapojený porost, že jednoleté plevele prostě nemají podmínky pro svůj růst a hynou. Tuto vlastnost mají zejména nízké druhy, které vytvářejí husté polštáře, ale i vyšší druhy, které vytvoří souvislý porost.

Tak jako všechny víceleté rostliny vyžadují i trvalky specifické ošetřování v různých letech po výsadbě.

V...

Čti více

Výsadba sazenic trvalek

Trvalky vysazujeme vždy na záhon jako předpěstované, mladé rostliny, které buď vypěstujeme sami, nebo – což je snadnější – koupíme ve specializovaném zahradnictví nebo zahrádkářské prodejně. Pokud sazenice ihned nevysazujeme, můžeme je na kratší dobu (i několik dní) založit na stinná místa a zavlažit. Založením rostlin se rozumí jejich uložení šikmo do vyhrábnuté brázdičky a zasypání kořenových balů zeminou, aby nepřeschly. Nemáme-li možnost sazenice takto založit, můžeme je uchovat 2 – 3 dny ve sklepě, rozložené a pokropené vodou. Pokud jsou sazenice kontejnérované, což je prakticky vždy při nákupu, pak je to bez problémů. Kontejnéry zapuštěné do země vydrží libovolně dlouho.
K sázení používáme buď motyčku, nebo...

Čti více

Sázení trvalek

Na dobu výsadby neexistuje neměnné pravidlo. Všeobecně se dá říci, že trvalky kvetoucí na jaře a v časném létě je nejvhodnější sázet na podzim, trvalky kvetoucí v plném létě a na podzim je lépe sázet na jaře. Ale i tady existují výjimky.

Výsadba na jaře má své výhody. Rostliny mají v této době k dispozici více vláhy a projevují také větší růstovou energii. Mohou se sázet od začátku března (ovšem podle počasí a stavu půdy) asi tak do poloviny května. Pokud zakoupíme sazenice v odborném závodě, bývají v kontejnerech a doba sázení není omezená.

Výsadba na podzim začíná obvykle od poloviny srpna a může pokračovat (zase podle počasí) až do října. Vhodnější je v časném podzimu, aby rostliny mohly do zimy dobře zakořenit...

Čti více

Příprava půdy před sázením

Podle předem vypracovaného osazovacího plánu vyznačíme příslušné místo na zahradě a připravíme půdu. Kvalita této přípravy je velice důležitá, protože na ní závisí zdárný vývoj a růst zvolených druhů v dalších letech. Nesmíme přípravu půdy podcenit ani u těch trvalek, které jsou označovány jako nenáročné. Pečlivou přípravou půdy si ušetříme dosti práce v dalších letech.

RYTÍ. Půdu pro trvalkové výsadby nejdříve důkladně zryjeme. Pokud je místo zatravněné, doporučuje se drnovou vrstvu sejmout. Když drny zaryjeme, musíme počítat s tím, že bude trvat nejméně celý rok, než se v půdě rozloží a zetlí, a po dobu celé sezóny nebudeme mít stanoviště využité. Půdu zryjeme na hloubku asi 30 cm, tj. výšku rýče...

Čti více