Příspěvky se štítkem dočasné výsadby

Změny zahrady v prostoru a čase

Zahrada se stále mění, rostlinné prvky se vyvíjejí, rozrůstají nebo zase mizí. Této neustálé proměně musíme tedy přizpůsobit zahradní výsadby i celé uspořádání prostoru. Vyvíjí se a mění užitková i okrasná zahrada. Užitek z ovocných stromů přichází až po několika letech, a proto mezidobí překleneme pěstováním drobného ovoce. V okrasné zahradě jsou hlavním problémem nově vysazené dřeviny, které jsou malé a nezaplňují prostor, který jsme pro ně určili. Než vyrostou, nahrazujeme je dočasnými výsadbami, které vytvoří jakousi „přechodnou“ krásu. Dočasné výsadby budeme postupně omezovat a odstraňovat podle rychlosti růstu dřevin...

Čti více