Rubrika Různé způsoby využití trvalek v zahradě

Partie specifického charakteru

Rozsáhlý sortiment trvalek poskytuje bohatý výběr i pro speciální partie naší zahrady. Vzor si bereme z přírody a snažíme se, aby výsadba působila co nejpřirozeněji.

Skupiny suchomilných rostlin. Pěkně uspořádaná výsadba těchto rostlin působí velmi exoticky. Podmínkou je však sucho, teplo a dostatek slunce. Využijeme tady také různé druhy okrasných travin.

Skalky a suché zídky. V moderních zahradách se skalky a různé osázené zídky staly téměř nepostradatelným okrasným prvkem. Využíváme do nich především plazivé a nižší druhy trvalek. Skalkami a zídkami řešíme v zahradách výškové rozdíly.

Ploché zákoutí se uplatní především na rovině, kde by uměle vytvořená skalka působila násilně...

Čti více

Trvalky jako solitéry

Jako solitéry označujeme rostliny, které v zahradách vysazujeme tak, aby poutaly pozornost svými charakteristickými rysy, zejména vzrůstem, olistěním nebo květem. Většinou to jsou vyšší rostliny, které vysazujeme jednotlivě nebo v menších skupinách do trávníku nebo do skupin jiných rostlin, ale vždy tak, aby vynikaly.

Velký význam mají solitéry zejména v moderních zahradách s volnými trvalkovými skupinami. Vyjímají se dobře i ve volných výsadbách přírodního charakteru, jako jsou např. vřesoviště a stepní partie. Tady by také neměly chybět okrasné traviny.

Stanoviště pro solitéry pečlivě vybíráme, ať již budou růst samostatně v trávníku nebo ve volných skupinách. Vždy je umístíme tak, aby se jejich vzhled plně uplatnil a vynikl...

Čti více

Trvalky k řezu

Květiny se staly trvalou součástí nejen našich zahrad, ale i našich obydlí. Jsou samozřejmou každodenní potřebou, ne předmětem pouze příležitostných dárků. A tím také stoupá spotřeba řezaných květů, jejichž bohatým zdrojem jsou právě trvalky. Jejich výhodou jsou většinou bohaté a velmi trvanlivé květy. Přitom jsou velmi nenáročné na ošetřování, vydrží na místě několik let bez zásahu, dobře přezimují a většinou se snadno množí. Mnohé trvalkové květy se již odedávna pěstují především k řezu, jiné dosud nejsou v tomto směru doceněné. Trvalky, určené pouze k řezu, by měly ovšem být součástí spíše užitkové zahrady.

Trvanlivost květů je různá a závisí na mnoha okolnostech...

Čti více

Trvalky pro zplanění

Chataření se v posledních letech velice rozmohlo. Ovšem chataři se obvykle zaměří na zkrášlení jen své zahrádky a bezprostředního okolí své chaty si již všímají méně. A přitom lze právě pomocí trvalek vhodně upravit i okolí rekreačních objektů, které se tak stane pokračováním pěkných a zajímavých okrasných prvků vlastní zahrady. Zde je jedině správné sáhnout po takových trvalkách, kterým se v dané oblasti dobře daří a jsou schopny samy se rozmnožovat. V zahradách bývá jejich samovolné množení často nepříjemné a musí se omezovat. Trvalky pro zplanění jsou většinou vitální druhy, které mají schopnost rychle se rozrůstat a rozmnožovat, ať již plazivými oddenky nebo semeny. Dokážou konkurovat agresívním trávám i jiným plevelným rostlinám, jak často můžeme vidět ve volné přírodě...

Čti více

Trvalkové partie u chat a rekreačních chalup

Trvalky jsou nejvhodnějšími rostlinami pro zahrady u chat, zvláště když navazují na okolní přírodu. V každém případě volíme takové druhy, které nepůsobí v sousedství volné přírody příliš cizorodě. Výběr je dosti široký, ale musíme si uvědomit, že sazenice v žádném případě nemůžeme získávat tak, že je někde v okolí vyrýpneme a přesadíme. Mnohé jsou chráněné a jejich přesazování je zakázané. Kromě toho je vhodnější obstarat si i od volně rostoucích druhů raději vyšlechtěné odrůdy, které bývají odolnější a mívají větší a hezčí květy. U chat nikdy nevytváříme pravidelné záhony; ty se do přírodního prostředí naprosto nehodí.

Čti více

Velké volné skupiny kvetoucích trvalek

Tyto partie jsou velmi efektní, nelze je však použít v malém prostoru. Uplatní se především ve velkých zahradách, protože jejich estetický účinek potřebuje pohled z větší vzdálenosti. Jsou jakousi obdobou smíšených rabat, ale mají nepravidelný půdorys a celkově pro ně platí stejné kompoziční zásady jako pro volné trvalkové skupiny. Šířka by měla být nejméně 3 m a od každého druhu nutno vysadit alespoň po 15 – 20 kusech, aby se plně uplatnila jejich barevnost. I u této výsadby je důležité vhodné pozadí, s nímž živé barvy květů pěkně kontrastují. Vždy musíme k pozorování počítat s určitým odstupem, který by měl být nejméně 10 m, u větších skupin i více. Tady se výborně uplatní udržovaná trávníková plocha...

Čti více

Volné trvalkové skupiny

Od volných typů rabat se liší zejména tím, že nemají pravidelný půdorys, více se v nich využívají nízké plazivé druhy a nejlépe se uplatní v moderních, volně řešených zahradách, kde cesty nejsou vedeny rovně, ale v křivkách a obloucích.
Podstatou volných trvalkových skupin je nepravidelný půdorys. Při výsadbě postupujeme jinak než u záhonů. Nejdříve totiž vytvoříme z nízkých a plazivých trvalek jakýsi základní koberec a pak do něho vsazujeme skupiny středně vysokých i vyšších trvalek, jimiž dotváříme výsadbu vertikálně. Vyšší trvalky vybíráme pečlivě, aby jejich krása došla co největšího uplatnění v prostoru. Nejde jen o krásu květů, ale celkového habitu a stavby rostliny...

Čti více

Květinové záhony – Rabata

Květinové záhony, často nazývané rabata, jsou v podstatě dlouhé záhony pravidelného
tvaru.

Původní rabata byla přísně výškově odstupňována, rozdělená do řad. V první řadě byly vysazovány nejnižší trvalky, v druhé řadě vyšší a v poslední řadě nejvyšší. Vznikla tak v podstatě kompaktní masa květin, jednotlivé druhy se v té spoustě ztrácely a nemohla tak vyniknout jejich individuální krása. Přísně geometrický tvar tuto jednotvárnost ještě podtrhoval.

V dnešní době, kdy se do značné míry změnilo i nazírání na zahradu jako celek, podobné pojetí rabat se již přežilo. Uplatňuje se uvolněnost výsadby, ve které jednotlivé trvalky přestávají být jen součástí masy a působí individuálně svým charakteristickým růstem i olistěním...

Čti více

Trvalkové záhony

Trvalky mohou zdobit naši zahradu po celou vegetační dobu, protože jsou mezi nimi druhy rozkvétající velmi časně zjara i kvetoucí až do pozdního podzimu. Některé jsou dekorativní dokonce i v zimě. Trvalkový záhon se během roku stále mění a vytváří kombinace barev i různá seskupení. Je-li dobře založený a ošetřovaný, vydrží bez přesazování pět let i déle. Přitom obnovováním lze značnou část rostlin rozdělit a znovu použít. Výběr trvalek je tak bohatý, že lze sestavit vhodné skupiny prakticky pro každé stanoviště, jen je třeba vybírat druhy, které mají obdobné požadavky.
Jeden druh trvalek kvete průměrně tři až čtyři týdny...

Čti více