Rubrika Trvalky pro extrémní stanoviště

Stinná a polostinná stanoviště

Na zahradě bývají také stinná místa. Většinou se s nimi setkáváme na severní straně staveb, zdí a pod skupinami stromů. Bez řádné péče vypadají obvykle takováto neosluněná místa dosti bědně. Když však půdu zpracujeme a vysázíme správně vybrané druhy, dosáhneme pěkného efektu a ani udržování nám nedá mnoho práce. Výběr trvalek máme velký, od vysloveně stínomilných až po takové, které snášejí polostín.

I když se jednotlivá stanoviště pochopitelně různí, jsou určitá pravidla, která nelze opomenout, chceme-li na stinná místa, zejména pod stromy a keře, vysázet podrost z trvalek:

-         Půdu celého stanoviště musíme řádně zpracovat a do hloubky prokypřit...

Čti více

Suchá stanoviště

Rostliny vhodné na suchá stanoviště poznáme na první pohled: mají malé až středně velké listy, které jsou chráněny před vysycháním svým tvarem, silným povrchem, ochmýřením apod. Některé vynikají skromností, přizpůsobivostí a stříbřitým leskem svých ochmýřených listů.

Uměle vytvořit podmínky pro xerofytní (suchomilné) rostliny je dosti těžké a nákladné. Nejlépe se k tomu hodí svahovitý terén obrácený k jihu. Pro takové stanoviště je důležitý dobře propustný podklad ze sutě a štěrku (vrstva asi 20 – 40 cm), který se pokryje 10 – 20 cm vysokou vrstvou směsi hrubého písku, drobného štěrku a původní půdy. Pro přirozený vzhled se v nepravidelných vzdálenostech zapouštějí velké balvany, které by měly vyčnívat pouze jednou třetinou až polovinou na povrch...

Čti více