Rubrika Řešení zahrady

Horizontální členění zahrady

Základem každé zahrady jsou rostliny – bez nich by prostě zahrada nebyla zahradou. Krásné zahradní prostředí je nemyslitelné bez rostlin okrasných. Mají také různé výšky a dávají tak zahradě i další rozměr: horizontálně je členěná do několika pater – koberec, dolní patro, střední patro a horní patro.

Koberec – to je trávníková plocha, bez níž si zahradu ani neumíme představit. Trávník vyvolává pocity klidu, pořádku, vyváženosti a sjednocuje všechna ostatní patra. Po založení zahrady se také projeví nejdříve jako okrasný prvek, protože ostatní patra, zejména střední a horní, se uplatní mnohem později. Při plánování zahrady také nejdříve rozvrhneme trávníkové plochy, které mají být v těsné blízkosti obydlí a všude jinde jako spojovací prvky...

Čti více

Změny zahrady v prostoru a čase

Zahrada se stále mění, rostlinné prvky se vyvíjejí, rozrůstají nebo zase mizí. Této neustálé proměně musíme tedy přizpůsobit zahradní výsadby i celé uspořádání prostoru. Vyvíjí se a mění užitková i okrasná zahrada. Užitek z ovocných stromů přichází až po několika letech, a proto mezidobí překleneme pěstováním drobného ovoce. V okrasné zahradě jsou hlavním problémem nově vysazené dřeviny, které jsou malé a nezaplňují prostor, který jsme pro ně určili. Než vyrostou, nahrazujeme je dočasnými výsadbami, které vytvoří jakousi „přechodnou“ krásu. Dočasné výsadby budeme postupně omezovat a odstraňovat podle rychlosti růstu dřevin...

Čti více

Estetické seskupování přírodních prvků

Přírodními prvky rozumíme především okrasné dřeviny, květiny a trávník, dále vodní plochy, potůčky a přepady, ale i živá zvířata. Půvab zahrady dokreslují zejména ptáci, kteří naší péči odvděčí nejen zpěvem, ale i vydatnou pomocí při hubení škůdců rostlin.

Krása všech přírodních prvků plně vynikne jen při jejich citlivé vzájemné kombinaci, i v jejich vztahu k celému okolí.

Okrasné rostliny můžeme kombinovat podle dvou základních výtvarných principů. První princip se opírá o obecné zásady estetické, druhý přihlíží k přirozenému výskytu rostlin v přírodě.

Nejčastěji seskupujeme rostliny podle obecných estetických pravidel – podle zásad harmonie a kontrastu, a to v barevnosti květů nebo olistění...

Čti více

Utváření terénu

Rozhodující pro nás bude, jaký pozemek máme k dispozici. Ideálním předpokladem pro založení krásné esteticky působící zahrady je výškově členitý terén. Na takovém pozemku najdeme více možností pro vytváření nerůznějších partií i na poměrně malé ploše. Členitý terén také umožňuje využít různých skupin rostlin s rozdílnými nároky na půdu, světlo a vláhu. Je dobře, má-li možnost hovořit do úpravy zahrady každý člen rodiny. Výsledkem však musí být rozumný kompromis, všichni se nakonec musí dohodnout, co půjde uskutečnit a co ne.

Pokud máme k dispozici rovný pozemek, můžeme tento „nedostatek“ do jisté míry opravit předěly a kulisami...

Čti více