Horizontální členění zahrady

Základem každé zahrady jsou rostliny – bez nich by prostě zahrada nebyla zahradou. Krásné zahradní prostředí je nemyslitelné bez rostlin okrasných. Mají také různé výšky a dávají tak zahradě i další rozměr: horizontálně je členěná do několika pater – koberec, dolní patro, střední patro a horní patro.

Koberec – to je trávníková plocha, bez níž si zahradu ani neumíme představit. Trávník vyvolává pocity klidu, pořádku, vyváženosti a sjednocuje všechna ostatní patra. Po založení zahrady se také projeví nejdříve jako okrasný prvek, protože ostatní patra, zejména střední a horní, se uplatní mnohem později. Při plánování zahrady také nejdříve rozvrhneme trávníkové plochy, které mají být v těsné blízkosti obydlí a všude jinde jako spojovací prvky.

Trávník potřebuje hodně světla, a proto mu vyhrazujeme místo na plném slunci. U nás se často funkce trávníku podceňuje, zejména v malých zahradách, kde se úzkostlivě šetří místem. Přitom všichni obdivujeme obrázky krásných, i když malých zahrad, např. holandských nebo anglických, kde trávník bývá nejvýznamnější součástí zahrady. Trávníkový koberec by tedy měl být i v našich zahradách na předním místě, tak jak si to zasluhuje. Ovšem musí to být trávník správně založený a dobře udržovaný a ošetřovaný. I když u nás není přímořské podnebí, jako je např. v Anglii a Holandsku, které je pro pěstování trávy mimořádně vhodné, lze i v našich klimatických podmínkách dosáhnout pěkných zelených ploch.

Dolní patro zahrady tvoří především nízké květiny, které zahradu zdobí pestrostí barev. Jsou to zejména skalničky, dále květiny kobercové na obrubách záhonů a trávníkových ploch, nízké okrasné traviny, nízké cibuloviny i vodní a bahenní rostliny. Při plánování zahrady si dolní patro necháme až nakonec, protože nezabírá mnoho místa a nejčastěji se obměňuje, doplňuje a zkrášluje základní výsadbu. Rostliny dolního patra do okrasné zahrady rozhodně patří, musíme však počítat s tím, že jsou většinou náročné na čas i práci. Dolní patro bývá složeno z mnoha různých rostlin vytrvalých i jednoletých, nenáročných i takových, kterým musíme udržovat speciální podmínky a poskytovat jim stálou péči. Některé z nich se také příliš rozrůstají a bez včasného omezení by potlačovaly ostatní druhy, a tím měnily původní záměr osázení. Při jejich výsadbě nesmíme zapomínat na sladěnost barev, harmonii a kontrast. Prohřešky proti zásadám estetiky u tohoto patra však nevadí tolik jako u vyšších pater, protože chyby se mohou napravit poměrně snadno, z roku na rok.

Střední patro – to jsou nejkrásnější a nejefektivnější květiny a rostliny, které se v zahradě výrazně uplatňují. Mnohdy si jejich krásu rádi přenášíme do bytu. Pokud je ovšem budeme chtít využívat i k řezu do vázy, musíme vždy dbát na to, aby pak porost nevypadal zpustošeně (květiny určené pouze k řezu patří do užitkové zahrady). Květiny středního patra jsou především růže, vyšší trvalky a letničky, nižší keře, jiřiny, popínavé květiny, vysoké vodní a bahenní rostliny aj. Tato skupina zahrnuje nejvíce pěstované a nejnápadnější druhy. Mají výrazný vliv na celkový estetický charakter zahrady. Při plánování o nich uvažujeme na třetím místě, po trávníku a horním patru. Nemají pouze vyplňovat prázdná místa. Vymezujeme jim záhony (i nepravidelného tvaru) na pohledově významném místě s dobrým přístupem ze všech stran, aby se snadno ošetřovaly. Vyžadují poměrně hodně práce, protože jich bývá na zahradě nejvíc a protože některé z nich se musí každoročně přesazovat nebo znovu vysazovat. Je jich spousta druhů a odrůd a důležité je umět si dobře vybrat.

Horní patro tvoří okrasné keře a stromy. Jejich rozmístění stojí při plánování zahrady na prvním místě. Předem je dobré si zjistit, do jakých rozměrů a jak rychle se rozrůstají, a podle toho jejich výsadbu plánovat. Dále je třeba si ujasnit, které se hodí do skupin a které se lépe uplatní solitérně. Chyby ve výsadbě horního patra se jen těžko napravují; vzrostlé keře a stromy se přesazují jen nesnadno, a přitom uspořádání horního patra určuje základní charakter zahrady. Sortiment stromů a keřů je ve srovnání s výběrem rostlin nižších pater mnohem menší, přesto však je nabídka i pro menší zahrady dost rozmanitá. Nejvíce práce i nákladů investujeme při výsadbě, v pozdějších letech je toto patro nejméně náročné.

 

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>