Estetické seskupování přírodních prvků

Přírodními prvky rozumíme především okrasné dřeviny, květiny a trávník, dále vodní plochy, potůčky a přepady, ale i živá zvířata. Půvab zahrady dokreslují zejména ptáci, kteří naší péči odvděčí nejen zpěvem, ale i vydatnou pomocí při hubení škůdců rostlin.

Krása všech přírodních prvků plně vynikne jen při jejich citlivé vzájemné kombinaci, i v jejich vztahu k celému okolí.

Okrasné rostliny můžeme kombinovat podle dvou základních výtvarných principů. První princip se opírá o obecné zásady estetické, druhý přihlíží k přirozenému výskytu rostlin v přírodě.

Nejčastěji seskupujeme rostliny podle obecných estetických pravidel – podle zásad harmonie a kontrastu, a to v barevnosti květů nebo olistění. Můžeme je také kombinovat podle časového hlediska – a by na záhoně stále něco kvetlo od jara do podzimu. Velkým potěšením může být také barevně pěkně sladěná sestava květin kvetoucích v době dovolené na chalupě nebo sesazení dřevin tak, aby poskytovaly co nejhezčí pohled na jaře, na podzim i v zimě. Tyto typy estetických výsadeb jsou vhodné všude, kde zakládaná zahrada není v přímém vztahu k okolní krajině, od níž by se svým pojetím zásadně lišila. Zde najdou uplatnění i různé cizokrajné nebo cizokrajně vypadající rostliny, i takové, které nezapadají do rámce přírodních volných partií, jako jsou tulipány, jiřiny, mečíky apod. Zde se musíme řídit hlavně citem a ve svých tužbách buďme raději skromnější.

Druhý způsob kombinace rostlin podle jejich přirozeného výskytu v přírodě by se měl stát základem při řešení všech zahrad, které mají přímou návaznost na okolní přírodu. Jsou to zejména zahrady u chat a samot, na okraji obcí a měst aj. Do těchto zahrad se příliš nehodí rostliny exotické a cizokrajné, ale výborně se zde uplatní domácí druhy a jejich zahradní kultivary. Vycházíme tady z okolní přírody. Například zahrada vedle zamokřené louky by měla být osázena vrbami, které můžeme tradičně ořezávat, dále jsou vhodné kosatce, ostřice. Voda by měla být stažena do vodního díla, ať již potůčku s kaskádami, bazénu nebo jezírka, a doplněna bahenními a vodními rostlinami. Naopak zahrada na okraji borového lesa by měla připomínat krásu světlých pasek. Uplatní se tu borovice – kleče, jalovce, vřes, divizna, z okrasných trav kostřava aj. Takovéto citlivé připodobnění zahrady okolní přírodě a její nenásilné začlenění do krajiny má velký půvab a je bohužel stále ještě dosti opomíjené.

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>