Příspěvky se štítkem Estetické seskupování

Estetické seskupování přírodních prvků

Přírodními prvky rozumíme především okrasné dřeviny, květiny a trávník, dále vodní plochy, potůčky a přepady, ale i živá zvířata. Půvab zahrady dokreslují zejména ptáci, kteří naší péči odvděčí nejen zpěvem, ale i vydatnou pomocí při hubení škůdců rostlin.

Krása všech přírodních prvků plně vynikne jen při jejich citlivé vzájemné kombinaci, i v jejich vztahu k celému okolí.

Okrasné rostliny můžeme kombinovat podle dvou základních výtvarných principů. První princip se opírá o obecné zásady estetické, druhý přihlíží k přirozenému výskytu rostlin v přírodě.

Nejčastěji seskupujeme rostliny podle obecných estetických pravidel – podle zásad harmonie a kontrastu, a to v barevnosti květů nebo olistění...

Čti více