Rubrika Okrasné rostliny v zahradě

Trvalky

Trvalky jsou nejvýznamnější skupinou květin pro zkrášlení naší zahrady, protože při vhodném seskupení kvetou skutečně po celou vegetační dobu. Jejich hlavním rysem jsou mimořádně výrazné rozdíly v celkovém habitu, charakteru olistění a době květu, a tím vzniká možnost širokého využití. Jsou mezi nimi druhy kvetoucí velmi časně (např. čemeřice – Helleborus), stejně jako druhy kvetoucí do pozdního podzimu (hvězdnice – Aster, chryzantémy), ale dokonce i druhy dekorativní i v zimě (stálezelené druhy jako štěničník – Iberis, rozchodník – Sedum, okrasné traviny). Vhodným výběrem druhů můžeme například načasovat hlavní dobu kvetení na určité časové období nebo naopak zajistit plynulost kvetení od časného jara do pozdního podzimu. Díky trvalkám můžeme mít po celý rok rozkvetlou zahradu...

Čti více

Cibulnaté a hlíznaté květiny

Cibulnaté a hlíznaté květiny oživují zahradu svými květy zejména časně zjara, macešky, sedmikrásky a další dvouletky zpříjemní pozdní podzim, ale i nejčasnější jaro. Kombinace letniček a dvouletek zaručuje po celou vegetaci krásný a barevně výrazný záhon, který během květu nevyžaduje žádnou mimořádnou péči. Musíme ho však osazovat dvakrát do roka vyspělými sazenicemi, buď již nakvetlými nebo s nasazenými poupaty, a to každý rok znovu. Pokud si chceme předpěstovat sazenice sami, musíme vědět, jak na to, mít čas, chuť a potřebná zařízení. Sazenice se musí týdny předem připravovat a bez skleníku nebo pařeniště s pěknými silnými sazenicemi ani nemůžeme počítat. Chce to tedy investice, ale při nákupu hotových sazenic také musíme počítat s určitými výdaji...

Čti více

Letničky

Důležitou skupinou jsou letničky, jejichž estetické působení však bývá časově omezené na letní měsíce, čili je to z výtvarného hlediska krása sezónní. Většinou však kvetou velmi dlouho. Mohou se ovšem kombinovat s takovými květinami, jejichž krása vrcholí na jaře a na podzim. K tomu se mimořádně dobře hodí cibulnaté a hlíznaté květiny a dvouletky.

Čti více

Růže polyantky

Růže polyantky tvoří první skupinu. Jejich předností je, že se vysazují na deset, patnáct i více let a kvetou téměř nepřetržitě od června až do zámrzu. Nevyžadují žádnou mimořádnou péči kromě řezu a dokonce vydrží i určitou dobu bez zálivky a dalšího ošetřování. Nevýhodou je, že záhony polyantek jsou až do června bez květů. Můžeme sice vysadit na okraje růžových záhonů jiné květiny jako obrubu, ale žádná, která se hodí k tomuto účelu, nekvete po celou potřebnou dobu, tj. od časného jara až do června. Záhony také po celou dobu květu zůstávají stejné a to se opakuje každým rokem. Někdo to může považovat za přednost, jiný zas za přílišnou jednotvárnost.

Čti více

Květiny

Květiny jsou bezesporu jednou z nejdůležitějších skupin okrasných rostlin a zároveň nejvýraznějším barevným prvkem zahrad. Jsou jich tisíce druhů a kultivarů a můžeme jimi vytvářet prakticky libovolné barevné efekty. Při volbě květin musíme brát v úvahu nejen estetické, ale i praktické hledisko – předem uvážit všechny výhody i nevýhody různých typů květinové výsadby.

Čti více

Popínavé dřeviny

Popínavé dřeviny mají obdobnou funkci jako jehličnany a listnáče, ale plní i naše další estetické záměry. Mohou například napomáhat k co nejužšímu spojení domu se zahradou, jestliže se pnou po budově. Ze zahrady vyrůstají a po domě se rozrůstají. Velmi pěkné jsou popínavé rostliny v převislé formě, např. větve visící z teras a opěrných zdí, zvláště v kombinaci s kvetoucími truhlíkovými květinami. Popínavé rostliny se výborně hodí k zakrytí nežádoucích výhledů. Můžeme jimi také vytvářet uzavřené intimní zákoutí. Mohou zakrýt nebo přizdobit některé technické stavby.
Jednotlivé druhy popínavých rostlin se značně liší nejen intenzitou růstu, ale i způsobem pnutí, a proto je třeba vždy zvolit takový druh, popř...

Čti více

Opadavé listnáče

Opadavé listnáče jsou proti jehličnanům a stálezeleným listnáčům mnohem proměnlivější, protože se vyvíjejí v průběhu jednotlivých ročních období. Zajímavé barevné odstínění vzniká zejména na jaře v době rašení a na podzim, kdy listy vytvářejí celou škálu barev od světle žluté až po tmavočervenou. Kromě toho existují mezi opadavými listnáči různé pestrolisté formy, které nás potěší zajímavými barevnými efekty v průběhu celé vegetace. Barevný účinek listů bývá podtržen v krátkém období i nádhernou jejich květů a často i vůní.
Některé listnáče jsou i po opadání listů velmi efektní barevností kůry nebo celkovým habitem, utvářením větví a dalšími esteticky působícími detaily...

Čti více

Jehličnany a stálezelené dřeviny

Jehličnany a stálezelené dřeviny mají velký význam, protože jsou, díky stálosti svého olistění, stejně hezké po celý rok. Výborně se hodí k zakrytí nežádoucích výhledů a pohledů i k vytváření intimních zahradních zákoutí. Orámovaný pohled z tmavého prostředí jehličnanů do prosluněných, světlých partií zahrady zvýrazňuje pozorované objekty. Mnohé jehličnany se vyznačují charakteristickým pravidelným tvarem koruny. Uplatňují se nejlépe jako dominantní solitéry nebo v dominantních skupinách. Vhodně také doplňují budovy. Půvab jehličnanů se zvyšuje, když husté větve sahají až k zemi. Proto musíme při jejich výsadbě dbát na to, aby se na vyhlédnutém stanovišti mohla tato jejich vlastnost (nízké zavětvení) plně uplatnit...

Čti více