Příspěvky se štítkem zahradní architektura

Otázky zahradní architektury

Uspořádání zahrady a její funkčnost nejsou věcí stálou, ale procesem velmi dynamickým a proměnlivým. Zahrady v různých zemích i v různých obdobích jsou značně rozdílné, závislé na místě, člověku i celé společnosti, ale i na módě. Kde jsou výrazné sociální nerovnosti, projevují se tyto rozdíly nejen ve velikosti zahrad, ale i v jejich využívání.

Dnešní zahrady se dosti liší od zahrad z první poloviny tohoto století, kdy ve většině z nich převažovala především hospodářská a užitková funkce a estetické hledisko a obyvatelnost ustupovaly stranou. Dnes klademe větší důraz na krásu, estetiku a rekreační možnosti naší zahrady. Demokratizovalo se i rozdělení zahradních ploch mezi obyvatelstvo...

Čti více