Příspěvky se štítkem hygienické funkce

Mikroklimatické a hygienické funkce

Zahradní zeleň má nemalý vliv na zlepšování životního prostředí, a to nejen ve vlastní zahradě, ale i ve vztahu k širšímu okolí.

Zeleň vyrovnává extrémní výkyvy teploty a vlhkosti ovzduší. Zkuste za letního parna odpočívat ve stínu stromu. Je to určitě příjemnější než ležet ve stínu domu nebo zdi. Už jen pomyšlení na lavičku pod stromem nebo mezi keři je příjemné. Ve stínu stromu se také skutečně lépe cítíme. Je to tím, že listy odrážejí více sluneční energie, část jí pohlcují a pouze ve velmi malé míře ji vyzařují. Jakmile slunce zajde, listy rostliny se ihned ochlazují, kdežto kamenné zdivo mnoho slunečního záření pohlcuje a pak je velmi dlouho zařazuje. Zeleň tedy své okolí příjemně ochlazuje. Stěna sice stíní, ale současně také sálá teplo...

Čti více