Mikroklimatické a hygienické funkce

Zahradní zeleň má nemalý vliv na zlepšování životního prostředí, a to nejen ve vlastní zahradě, ale i ve vztahu k širšímu okolí.

Zeleň vyrovnává extrémní výkyvy teploty a vlhkosti ovzduší. Zkuste za letního parna odpočívat ve stínu stromu. Je to určitě příjemnější než ležet ve stínu domu nebo zdi. Už jen pomyšlení na lavičku pod stromem nebo mezi keři je příjemné. Ve stínu stromu se také skutečně lépe cítíme. Je to tím, že listy odrážejí více sluneční energie, část jí pohlcují a pouze ve velmi malé míře ji vyzařují. Jakmile slunce zajde, listy rostliny se ihned ochlazují, kdežto kamenné zdivo mnoho slunečního záření pohlcuje a pak je velmi dlouho zařazuje. Zeleň tedy své okolí příjemně ochlazuje. Stěna sice stíní, ale současně také sálá teplo.

Rostliny také ovlivňují vzdušnou vlhkost vlastním výparem. Množství vypařované vody záleží na teplotě ovzduší (čím vyšší teplota, tím vyšší výpar), na vlhkosti půdy (čím vlhčí poloha, tím vyšší výpar), na proudění vzduchu (při bezvětří je výpar nižší) a na druhu rostliny. Zvýšení vlhkosti vzduchu člověk pociťuje obvykle také jako snížení teploty. Proto můžeme mikroklimatické poměry zahrady do značné míry ovlivňovat pomocí rostlin a různých zahradních staveb. Samozřejmě jinak si budeme počínat při řešení zahrady ve městě, jinak na lesní parcele nebo v zahradě u řeky.

Mikroklima zahrady můžeme také ovlivnit ochranou proti větru. Malé obytné prostory můžeme proti větru chránit třeba zídkami nebo okrasnými stěnami, které mohou být kamenné nebo dřevěné. Dobře poslouží různé konstrukce s popínavými rostlinami a vegetačními bariéry, jako je např. hustý a vysoký živý plot z jehličnanů nebo stálezelených listnáčů. Pobyt na zahradě obvykle narušují a rostlinám škodí především severní větry, ale není to pravidlo. Proto při plánování zahrady musíme zjistit, který směr větrů převažuje, a podle toho zřizovat chráněná zákoutí.

Zahradní zeleň je také důležitou ochranou proti prašnosti. Zachytává prachové částice z ovzduší, a to závisí především na celkové velikosti listové plochy, dále na jakosti povrchu listů, ale i na jejich pohyblivosti, postavení apod. Nejvíce prašných částic zachycují drobnolisté dřeviny a rostliny s chloupkatými listy. Vodorovně postavené listy jsou účinnější než šikmo rostoucí, listy uvnitř koruny pak zachytí nejvíc nečistot. Prach zůstává na listech nebo propadává k zemi ve zpomaleném proudu vzduchu. V blízkosti protiprašných bariér bude vždy při zemi více prachu, proto nezřizujeme v jejich bezprostředním okolí ani dětský koutek, ani obytný prostor. Pod protiprašné stěny je vhodné vysadit stínomilné rostliny a na ně navázat trávník, v němž jsou částice prachu definitivně odstraněny, zatímco prach na terasách a suchých zídkách se větrem znovu dostává do ovzduší. Proto je musíme udržovat v čistotě.

Ve městech nebo u silnic slouží obvykle protiprašná rostlinná bariéra zároveň jako účinný prostředek proti hlučnosti. Husté olistění tříští a zachycuje zvukové vlny. Proti prachu a hluku jsou nejvhodnější stálezelené dřeviny, protože slouží po celý rok.

Zeleň má i některé další hygienické účinky, například ovlivňuje množství mikroorganismů v ovzduší. Souvisí to se schopností vegetace zachycovat prach a kromě toho mají některé rostliny ještě specifickou schopnost omezovat rozvoj mikroorganismů. Jsou to ty druhy, které vylučují různé pryskyřice a silice. Patří k nim všechny jehličnany, ořešáky, balzamový topol apod. Některé z nich také odpuzují hmyz, např. jalovec, ořešák, střemcha vonná aj.

Zeleň podstatně zvyšuje obsah kyslíku v ovzduší a s tím souvisí i likvidace oxidu uhličitého při asimilaci. Tady se nejlépe uplatní nižší porosty a trávník, protože oxid uhličitý je těžší než vzduch a klesá k zemi. Dobře udržovaný trávník má asimilační plochu třikrát až sedmkrát větší než je jeho skutečná plocha, protože množství vyprodukovaného kyslíku závisí na úhrnné velikosti listové plochy.

Závěrem můžeme říci, že největšího vlivu na mikroklima a hygienu dosáhneme u zahrad „vícepatrových“, s dostatečně velkou plochou udržovaného trávníku. Pak jsme v obytné zahradě krásně chráněni před prašností, hlukem, nepříjemným větrem a mnohem lépe se nám zde žije.

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>