Zahrada okrasná a užitková

Užitkovou a okrasnou část není nutné přísně oddělovat, zahrada má tvořit vkusně sladěný celek. Prostor pro užitkové rostliny volíme obvykle na méně exponovaném místě. Užitkovou částí rozumíme nejen záhony se zeleninou a ovocné výsadby, ale i pařeniště, výsevné záhony k předpěstování sazenic i různé květiny určené k řezu. Není správné používat ve větším množství k řezu květiny pěstované v okrasné části zahrady, protože tím bychom snižovali jejich estetický účinek, pro který jsme je sázeli.
Užitkové rostliny bychom měli pěstovat co nejintenzívněji, aby pro okrasnou část zahrady zbyla co největší plocha. Vyčleníme pro ně část zahrady na nejméně nápadném místě, nikdy ne přímo u vchodu nebo u odpočinkového zákoutí. Zřídíme zde pravidelné záhony a na nich užitkové rostliny střídáme. Musíme si sestavit plán správného střídání plodin nejen na jeden rok, ale v několikaletých cyklech. Spolu se správným hnojením tak dosáhneme toho, že se úrodnost půdy nejen nesníží, ale ještě zvýší. Pro udržení úrodnosti půdy je nutné i u víceletých nebo vytrvalých kultur počítat do budoucna s jejich vystřídáním. Zásadně tedy nepěstujeme stejné druhy plodin na témže místě, volíme vždy krátkodobé nebo dlouhodobé střídání.
Užitková část zahrady má být prosluněná a provzdušněná, jen pak budou rostliny zdravé a kvalitní. Ve stínu užitkové rostliny jen živoří. Proto vysoké druhy sázíme na severní stranu a ne na jižní, kde by více stínily. Na záhonech pak dbáme na dodržování optimálních vzdáleností mezi rostlinami, protože do příliš zahoustlých výsadeb nemá přístup slunce ani vzduch.
K správně založené zahradě patří některá nutná zařízení, jako například kompost (s dostatečným okolním prostorem, abychom jej mohli přehazovat), pařeniště, skleníček, popř. nádrž na zálivkovou vodu apod. Také s těmito zařízeními musíme při rozvrhování zahrady počítat; nejpříhodnější místo bývá v bezprostřední blízkosti užitných záhonů. Ovšem i tato část zahrady má být pěkně upravená, stále čistá a rozhodně do ní nepatří různé přístřešky nebo výběhy pro hospodářská zvířata.
Okrasné zahrady stále více převažují nad užitkovými, i když výlučně okrasné zahrady nejsou zatím u nás typické. Většinou jde o zahrady smíšené, v nichž převažuje okrasná část. Tato tendence souvisí se stále stoupající životní úrovní, kdy si člověk chce na zahradě především odpočinout v krásném prostředí, a ne produkovat ovoce a zeleninu pro celý rod.
Okrasnou část zahrady tvoří dokonalý trávník, stromy a keře, krásné květiny. Součástí jsou i zahradní doplňky – ploty, schody, terasy, cesty, pergoly, vodní nádrže, krmítka apod. Aby bylo všechno pěkně sladěné do harmonického celku, k tomu je třeba mít cit, ale i estetickým zásadám se lze naučit.
Při řešení zahrady si musíme uvědomit, že se ten náš pozemek stále mění v prostoru i v čase. Zahrada není vlastně nikdy hotová ani dokončená, vždy je pouze na určitém stupni svého vývoje. Stále se mění tím, že rostliny stárnou, rozrůstají se nebo hynou, zahradní doplňky podléhají času a musí se opravovat nebo obnovovat. V okrasné zahradě stejně jako v užitkové je stále co dosazovat, přesazovat, upravovat, opravovat nebo i likvidovat. Tady ovšem neplatí žádný jednoduchý recept, je třeba se řídit vlastní úvahou, citem, smyslem pro krásu, a ten má každý trochu jiný. Důležité je, aby okrasná zahrada byla vždy čistá a bez plevelů, trávník pravidelně ošetřovaný a zeleň upravená. Nespočetné množství druhů a odrůd různých okrasných dřevin a květin má ty nejrůznější požadavky na půdu, slunce i způsob pěstování. Vhodným výběrem rostlin můžeme vytvořit zahradu s minimálními nároky na ošetřování. Náročnější druhy a odrůdy vyžadují více péče a tím více práce na zahradě.
Okrasná zahrada může tedy být náročnější nebo méně náročná. Každá však vyžaduje od svého majitele péči, odbornost a přemýšlivý, citlivý přístup. Odvděčí se mu svou krásou, potěší jej a poskytne mu i příjemné prostředí k odpočinku. Samozřejmě ne každý je hned odborníkem. Pěkných výsledků lze dosáhnout i se skrovnějšími znalostmi a skromnějšími prostředky.
Okrasná zahrada nebo okrasná část zahrady má především obohacovat život svou krásou a poskytovat místo pro odpočinek, ale ovlivňuje i mikroklima a ozdravuje prostředí. A hlavně, je-li pěkně, dá se v ní doslova bydlet.

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>