Rubrika Rozmnožování trvalek

Vegetativní rozmnožování

Množení trvalek dělením, řízky a odnožemi vychází z matečných rostlin. Hlavní výhoda tohoto množení spočívá v tom, že budou zachovány všechny vlastnosti původní rostliny. Je však nutno důrazně upozornit, že jakékoliv množení musí vycházet z těch nejlepších, nejvyvinutějších a nejzdravějších rostlin.

Nejčastější a nejjednodušší způsob vegetativního množení je dělení, kterým lze namnožit převážnou většinu vytrvalých květin.

DĚLENÍ

Dělení během vegetačního klidu je nejpřirozenějšího klidu je nejpřirozenější u těch druhů, které raší pozdě, nebo které během roku zatahují (tj. odumírají jim nadzemní části)...

Čti více

Generativní rozmnožování

Při rozmnožování semenem se u některých druhů a odrůd stává, že potomstvo není zcela jednotné a shodné s matečnou rostlinou, zvláště pokud jde o výšku rostlin a barvu květů. Říkáme tomu variabilita. U semen zakoupených v odborných závodech a specializovaných prodejnách máme záruku, že jsme získali osivo šlechtěné, jehož variabilita je zcela nepatrná.
Semena trvalek se vysévají tak, aby do podzimu narostly silné sazenice schopné výsadby.
Pomalu rostoucí druhy se musí vysévat do skleníku nebo do teplého pařeniště již v zimě nebo v předjaří. Některá semena se musí vysévat ihned po dozrání, např. upolín (Trollius), čemeřice (Helleborus), jiná klíčí až po přemrznutí. Ta potřebují ke klíčení světlo, ona naopak tmu...

Čti více