Příspěvky se štítkem Vesnické zahrady

Typy zahrad dříve a nyní

Nejstarším typem zahrad u nás, nepočítáme-li parkové úpravy šlechtitelských sídel a městské sady, jsou vesnické zahrady, selské sady, předzahrádky a přídomní zahrádky.
Vesnické zahrady sloužily převážně k užitku, bez většího nároku na estetické působení. Převažovaly v nich vysoké stromy, mezi nimiž rostla tráva, nebo se pěstovaly různé krmné plodiny, brambory, či dokonce obilí. Z ovocných stromů byly nejčastější jabloně, hrušně, třešně, v teplejších oblastech meruňky, broskvoně, v zelinářských oblastech převažovala zelenina. Chloubou každé hospodyně byl květinový záhon před domem a okna plná květin. Některé sady zůstaly ponechány svému osudu a majitel se o ně staral jen v době sklizně...

Čti více