Změny zahrady v prostoru a čase

Zahrada se stále mění, rostlinné prvky se vyvíjejí, rozrůstají nebo zase mizí. Této neustálé proměně musíme tedy přizpůsobit zahradní výsadby i celé uspořádání prostoru. Vyvíjí se a mění užitková i okrasná zahrada. Užitek z ovocných stromů přichází až po několika letech, a proto mezidobí překleneme pěstováním drobného ovoce. V okrasné zahradě jsou hlavním problémem nově vysazené dřeviny, které jsou malé a nezaplňují prostor, který jsme pro ně určili. Než vyrostou, nahrazujeme je dočasnými výsadbami, které vytvoří jakousi „přechodnou“ krásu. Dočasné výsadby budeme postupně omezovat a odstraňovat podle rychlosti růstu dřevin. K přechodným výsadbám volíme takové rostliny, které rychle rostou a v krátké době splní náš záměr, např. vytvoří kulisu, uzavřou prostor, přizdobí výhled apod. Jinou možnost představuje zahuštěná výsadba dřevin, která působí lépe než ojedinělé, od sebe vzdálené rostliny. Tady ovšem nesmíme zapomenout přebytečné dřeviny postupně a včas odstraňovat.

Přechodné období pomohou zpříjemnit květiny. Mohou působit jak prostorově (např. vysoké letničky působí jako kulisové rostliny), tak i barevností svých květů). V nově založené zahradě má tedy větší podíl květin své opodstatnění, i když v konečném plánu výsadby s nimi počítáme jen v úměrném množství.

Dalším důležitým přechodným prvkem jsou popínavé dřeviny a popínavé rostliny vůbec. V poměrně krátké době jsou totiž schopné porůst různé podpěrné konstrukce a vytvářet kulisy až do výše několika metrů. Jsou tedy neocenitelné pro rozdělení zahrady na různé partie a pro rychlé vytvoření intimního prostředí. Posedět v zeleném loubí a sledovat hnízdící ptáčky a pohybující se stíny – to je přímo balzám na nervy.

Během let, tak jak postupně dorůstá zahradní vegetace, mění se na zahradě i její mikroklima. Vzrostlé stromy vytvářejí stinné partie i polostinná stanoviště, zvyšuje se vlhkost ovzduší. Tomu bychom měli přizpůsobit i výběr vhodných druhů. Například s výsadbou azalek a pěnišníků (rododendronů) i jiných náročnějších stálezelených rostlin raději vyčkejme, až se jim na vzrostlé zahradě vytvoří vhodné životní podmínky (přistíněné stanoviště).

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>