Příspěvky se štítkem Poloha

Poloha

Pro využití zahrady má kromě podnebních činitelů téměř rozhodující vliv její poloha, zvláště jde-li o pozemek na svahu. Sklon pozemku výrazně ovlivňuje působení různých podnebních faktorů, např. ozáření sluncem, teplotní změny, účinky větru apod.

Jižní svahy bývají teplé a suché, nejdelší dobu jsou vystaveny přímému slunci. Na jaře na nich rostliny začínají vegetovat nejdříve, na podzim vegetace končí nejpozději.

Severní svahy jsou nejstudenější, půda na nich nejpozději rozmrzá a rostliny se zpožďují ve vegetaci. Na severních svazích je málo slunečního svitu, a proto se tam mnoha světlomilným druhům špatně daří.

Východní svahy bývají dobře osvětlené a proteplené, často je však vysušují východní větry...

Čti více