Teplo

Teplo na jaře vegetaci probouzí a na podzim ukončuje. V našich klimatických podmínkách začínají rostliny vegetovat při teplotě 1 – 5 °C, což je takzvané teplotní minimum. Při teplotách vyšších než 40 °C rostliny odumírají – tato hranice se nazývá teplotní maximum. Teplotní optimum, tj. nejvhodnější teplota, se pro většinu rostlin pohybuje mezi 20 – 30 °C. Příliš vysoké teploty nebývají v našich klimatických podmínkách časté, a proto také jen zřídka bývají příčinou poškození rostlin.
Mnohem těžší následky mívají příliš nízké teploty a náhlé střídání vysokých a nízkých teplot. V zahradách způsobují největší škody pozdní jarní mrazíky a časné podzimní mrazy.
Pozdní jarní mrazíky poškozují výsadby květin i zeleniny a v době květu i ovocné a okrasné dřeviny. S výsadbou teplomilných rostlin je proto vždy třeba vyčkat až do druhé poloviny května, až po odchodu tzv. „ledových mužů“. Časné podzimní mrazy, které se mnohdy projeví již v září nebo začátkem října, často spálí choulostivější květiny a zeleninu. Trvalky to přežijí, ale jejich květy se mohou mrazem poškodit.
Výkyvy teplot jsou zvláště nebezpečné v předjaří, kdy za slunečných dnů teplota stoupá nad 10 °C a noci bývají chladné až mrazivé.
Odolnost jednotlivých druhů a odrůd proti nízkým teplotám vlastně limituje možnosti jejich pěstování v daných podmínkách. Pokud stanoviště neodpovídá požadavkům určitého druhu nebo odrůdy, musíme od pěstování těchto rostlin upustit nebo se pokusit vytvořit umělé podmínky odpovídající požadavkům rostliny.

Štítky:  

Okomentovat

Můžeš použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>